วิธีใช้งาน INFRARED HEATER By ELSTEIN

** Infrared Heater **
– เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนโดยใช้หลักการแผ่คลื่นความร้อน คือ การให้พลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อนมีค่าความยาวคลื่นอยู่ในช่วงอินฟราเรด ซึ่งจะยาวกว่าคลื่นแสงเรียกว่าคลื่น ความร้อน

** การนำมาประยุกต์ใช้งาน **
-ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกต่างๆ เช่น อบ ให้ความร้อนพลาสติกให้อ่อนตัวก่อนนำเข้าไปเป่า หรือขึ้นรูปด้วยสุญญากาศ
-ใช้ในการอบแห้ง เช่น อบสี, กาว, กระดาษ, อบแห้ง เมล็ดพันธุ์พืช หรือ อบไล่ความร้อน
-ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทอาหาร เช่น ขนมปัง, เบเกอรี่ และการรักษาอุณหภูมิอาหารให้คงที่ -ใช้ในการแพทย์ เช่น เครื่องอบฆ่าเชื้อ, เครื่องอบ รักษาอุณหภูมิสำหรับเด็กแรกเกิด -ใช้ในอุตหกรรมรถยนต์เคลือบผิวต่างๆ ได้ป็นอย่างดีและนำไปประยุกต์ในงานอุตหกรรม ประเภทต่างๆ

 

 

สนใจสินค้า ติดต่อบริษัท เอส.เอ.เจ.ไอ.(ประเทศไทย) จํากัด ผู้นําเทคโนโลยีการให้ความร้อนหลากหลายรูปแบบ