บริษัท เอส.เอ.เจ.ไอ.(ประเทศไทย) จํากัด ผู้นําเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วย ระบบอินดักชั่นฮีทเตอร์ , อินฟราเรดฮีทเตอร์ , อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส มาตรฐานอุตสาหกรรมจากยุโรปและประเทศญี่ปุ่น ที่โรงงานอุตสาหกรรมช้ันนําเลือกใช้

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 14 ปี และพาร์ทเนอร์ชั้นนําที่จะผสานพลังดูแลคุณอย่างอุ่นใจ

Video Gallery

Blog & News

ความเครียด (กลศาสตร์)

ความเครียด (อังกฤษ: strain) คือปริมาณการเปลี่ยนแปลงขนาดของวัตถุเทียบกับขนาดตั้งต้น การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุสามารถเขียนได้ด้วยการเขียนตำแหน่งสุดท้ายของวัตถุ x = F(X) โดยที่ X คือตำแหน่งตั้งต้นของวัตถุ การเขียนสมการแบบนี้จะไม่แยกระหว่างการเคลื่อนที่ของวัตถุ (การเปลี่ยนตำแหน่งและหมุน) และการเปลี่ยนรูปร่างและขนาดของวัตถุ เราสามารถนิยามความเครียดได้จาก โดยที่ I คือ เมทริกซ์เอกลักษณ์ ดังนั้นความเครียดจึงไม่มีหน่วย และมักจะนิยมเขียนเป็นจุดทศนิยม เปอร์เซ็นต์ หรือ ร้อยละ ความเครียดบอกถึงการเปลี่ยนรูปร่างที่ตำแหน่งใดๆในวัตถุจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ความเครียดเป็นปริมาณเทนเซอร์ ความเครียดสามารถแบ่งองค์ประกอบเป็นความเครียดตั้งฉาก (normal [...]

Brands

Elstein

ELSTEIN PRODUCTS

Ceia

CEIA POWER

Suzuki

SUZUKI

Nihon

NIHON MESH