บริษัท เอส.เอ.เจ.ไอ.(ประเทศไทย) จํากัด ผู้นําเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วย ระบบอินดักชั่นฮีทเตอร์ , อินฟราเรดฮีทเตอร์ ,
อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส มาตรฐานอุตสาหกรรมจากยุโรปและประเทศญี่ปุ่น ที่โรงงานอุตสาหกรรมช้ันนําเลือกใช้

S.A.J.I. (Thailand) Co., Ltd. is a leader in heating technology, including induction heaters, infrared heaters, and gas brazing equipment. European and Japanese industrial standards ​that the most industrial plants are used.

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 19 ปี
และพาร์ทเนอร์ชั้นนําที่จะผสานพลังดูแลคุณอย่างอุ่นใจ
We strive to develop products to meet the needs of our customers. More than 19 years of experience and a leading partner that will combine the power to take care of you with peace of mind.

CATALOG

Gas saver SE-II catalog

Video Gallery

Blog & News

Brands

Elstein

ELSTEIN PRODUCTS

Ceia

CEIA POWER

Suzuki

SUZUKI