บริษัท เอส.เอ.เจ.ไอ.(ประเทศไทย) จํากัด ผู้นําเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วย ระบบอินดักชั่นฮีทเตอร์ , อินฟราเรดฮีทเตอร์ , อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส มาตรฐานอุตสาหกรรมจากยุโรปและประเทศญี่ปุ่น ที่โรงงานอุตสาหกรรมช้ันนําเลือกใช้

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 14 ปี และพาร์ทเนอร์ชั้นนําที่จะผสานพลังดูแลคุณอย่างอุ่นใจ

Video Gallery

Blog & News

Brands

Elstein

ELSTEIN PRODUCTS

Ceia

CEIA POWER

Suzuki

SUZUKI

Nihon

NIHON MESH