การใช้งาน GAS SAVER : SE-ll

GAS SAVER SE-ll

** Gas Saver SE-ll **

– เป็นอุปกรณ์ควบคุมการจุดแก๊สด้วย Solenoid Valve เหมาะสำหรับการใช้งานเชื่อมแก๊สทุกประเภท สะดวกในการใช้งานและลดต้นทุนในการใช้แก๊สและเพิ่มความสามารถในการผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– สามารถใช้งานกับเชื้อเพลิง LPG, Acetylene และมีอุปกรณ์เสริมเพื่อควบคุม Nitrogen

– หาก Torch ตกจากที่แขวนในเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวหรืออุบัติเหตุโดยไม่คาดคิด ทำให้อุปกรณ์ ตกลงมา แก๊สจะหยดุ การทำงานทันทีเนื่องจากมีระบบ Flame Check ทำให้ Solenoid Valve หยดุการทำงานทันทีเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้

สนใจสินค้า ติดต่อบริษัท เอส.เอ.เจ.ไอ.(ประเทศไทย) จํากัด ผู้นําเทคโนโลยีการให้ความร้อนหลากหลายรูปแบบ