ประโยชน์ของแก๊สแต่ละประเภท

1.GV (Natural Gas Vehicle)N คือ ยานพาหนะซึ่งสามารถใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนได้ ซึ่งก๊าซธรรมชาตินั้นเป็นพลังงานที่สะอาดกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบอื่น

การเชื่อมโดยใช้แก๊ส และมาตรการป้องกันอันตรายจากไฟย้อนกลับ (Yamato Flashback Arrester)

SUZUKI

(Yamato Flashback Arrester) โดยหลักการแล้วการเชื่อมโดยใช้แก๊สเป็นขบวนการเชื่อมที่ใช้การเผาใหม้ของแก๊สอเชติลีนผสมกับแก๊สออกชิเจน

INDUCTION HEATER คืออะไร พร้อมอธิบายวิธีใช้งาน

INDUCTION HEATER คือ

Induction Heater เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนแก่โลหะด้วยพลังงานไฟฟ้ารูปแบบหนึ่งโดยอาศัยการเหนี่ยวนำของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Infrared Heater (อินฟราเรด ฮีตเตอร์)

Infrared Heater (อินฟราเรด ฮีตเตอร์)ให้ความร้อนโดยหลักการแผ่คลื่นความร้อน (Radiation) คือ การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อนมีค่าความยาวคลื่นอยู่ในช่วงอินฟราเรด (IR)

วิธีใช้งาน INFRARED HEATER By ELSTEIN

Infrared Heater เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนโดยใชหลักการแผ่คลื่นความร้อน คือ การให้พลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อนมีค่าความยาวคลื่นอยู่ในช่วงอินฟราเรด

การใช้งาน GAS SAVER : SE-ll

GAS SAVER SE-ll

Gas Saver SE-ll เป็นอุปกรณ์ควบคุมการจุดแก๊สด้วย Solenoid Valve เหมาะสำหรับการใช้งานเชื่อมแก๊สทุกประเภท สะดวกในการใช้งานและลดต้นทุนในการใช้แก๊ส