กฏการอนุรักษ์พลังงาน

กฏการอนุรักษ์พลังงาน

กฏการอนุรักษ์พลังงาน (อังกฤษ: Conservation of energy) เป็นกฎในทางฟิสิกส์ที่กล่าวว่า พลังงานโดยรวมในระบบแยกส่วนหนึ่ง ๆ จะมีค่าเท่าเดิม หรือพูดได้ว่าพลังงานจะถูกอนุรักษ์ตลอดช่วงเวลา พลังงานที่ป้อนเข้าไปในระบบใดระบบหนึ่ง จะเท่ากับพลังงานที่ส่งออกมา พลังงานไม่สามารถถูกสร้างขึ้นใหม่หรือถูกทำลาย มันทำได้แต่เพียงเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานรูปแบบอื่นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น พลังงานเคมีสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจลน์ได้ในการระเบิดของแท่งไดนาไมท์ เป็นต้น การอนุรักษ์พลังงานมีความแตกต่างกับการอนุรักษ์มวล แต่ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษแสดงให้เห็นว่ามวลมีความสัมพันธ์กับพลังงาน โดยที่    และวิทยาศาสตร์ปัจจุบันจะใช้มุมมองที่ว่า มวลและพลังงานถูกอนุรักษ์ กฏการอนุรักษ์พลังงาน สามารถพิสูจน์ได้ โดยใช้ทฤษฎีของนอยเธอร์ เป็นทฤษฎีบทที่เป็นผลจากความสมมาตรของการเลื่อนเวลาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาจากข้อเท็จจริงที่ว่า กฎทางฟิสิกส์ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ผลที่ตามมาของกฎทรงพลังงานนี้ก็คือเครื่องยนต์ที่เคลื่อนไหวได้โดยไม่มีวันหยุดประเภทที่หนึ่งไม่มีจริง หรือพูดอีกอย่างคือ ไม่มีระบบที่ปราศจากการจ่ายพลังงานจากภายนอกจะสามารถส่งออกพลังงานที่ไม่มีขีดจำกัดออกมาในสิ่งแวดล้อมได้ สรุปได้ว่า พลังงาน (energy) คือ ความสามารถในการทำงานได้ของวัตถุ พลังงานมีหลายประเภท เช่น พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานเคมี พลังงานไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานความร้อน เป็นต้น ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับปริมาณพลังงานจลน์โดยตรง คือ ความเร็วของวัตถุนั่นเอง หากความเร็วของวัตถุมีการเปลี่ยนแปลง แสดงว่าพลังงานจนล์ของวัตถุนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถหาพลังงานจลน์ได้จากสมการ เมื่อ m คือ […]

S.A.J.I. (THAILAND) ร่วมออกงานแสดงสินค้า Metalex 2020

METALEX

ข้อมูลงาน Metalex 2020 งานยิ่งใหญ่แห่งปีที่รวมคนในวงการอุตสาหกรรมโลหะการเข้าด้วยกัน สร้างชื่อเสียงด้านความครบครันและเป็นศูนย์กลางเปิดตัวเทคโนโลยีล่าสุดแห่งแรกในอาเซียน งานนี้พร้อมให้นักอุตสาหกรรมเข้ามาพบความล้ำสมัยที่สุดแห่งเทคโนโลยีจากทั่วโลก พบได้ในงานเมทัลเล็กซ์เท่านั้น SHAPING A BRIGHTER TOMORROW METALEX 2020 จะช่วยเผยเส้นทางสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมโลหะการในยุคของอุตสาหกรรม 4.0 งานนี้จะช่วยเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อความเป็นเลิศทางโลหะการ และการเติบโตทางธุรกิจผ่านเครื่องจักรและโซลูชั่นกว่า 4,800 รายการ ทั้งเครื่องแมชชีนทูลส์ โซลูชั่นทางการผลิต นวัตกรรมการแปรรูปโลหะแผ่น และเทคโนโลยีด้านโลหะการอื่นๆ อีกว่า 4,000 แบรนด์จาก 50 ประเทศ รวมไปถึงกิจกรรมพิเศษ หัวข้อสัมมนาคุณภาพ และโอกาสทางธุรกิจที่จะยกระดับการค้าของคุณสู่มิติใหม่ เมทัลเล็กซ์คือประตูอัจฉริยะเพื่อการสร้างความสำเร็จในตลาดอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ S.A.J.I. (THAILAND) S.A.J.I. (THAILAND) ร่วมออกงานแสดงสินค้า Metalex 2020 งานยิ่งใหญ่แห่งปี ที่มหกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลโลหะการอันดับหนึ่งของอาเซียน งานนี้พร้อมให้นักอุตสาหกรรมเข้ามาพบความล้ำสมัยที่สุดแห่งเทคโนโลยีจากทั่วโลก ภายในงานครั้งนี้บริษัท เอส.เอ.เจ.ไอ. (ประเทศไทย) ผู้นำด้านเทคโนโลยีการให้ความร้อน ได้นำสินค้าไปแสดงภายในงานหลากหลายรายการไม่ว่าจะเป็น Induction Heater, Robot, Infrared Heater, Gas Saver […]

หลักการเกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพความร้อน THERMAL IMAGING CAMERA

หลักการเกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพความร้อน THERMAL IMAGING CAMERA กล้องถ่ายภาพความร้อน อาศัยหลักการทำงานของรังสีอินฟราเรด โดยกล่าวความเป็นมาของรังสีพอสังเขปได้ดังต่อไปนี้ รังสีอินฟราเรด (Infrared, IR) มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า Sir Frederick William Herschel ตัวเขาเองเกิดที่ประเทศเยอรมัน พอเติบโตก็ได้ย้ายไปอาศัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษนับแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งได้ค้นพบรังสีอินฟราเรดสเปกตรัม (Infrared Spectrum) ในปี ค.ศ.1800 โดยทำการทดลองวัดอุณภูมิของแถบสีต่างๆ ที่เปร่งออกมาเป็นสีรุ้งจากปริซึม และพบว่าอุณภูมิจะเพิ่มขึ้นตามลำดับและสูงสุดที่แถบสีสีแดง ในความเป็นจริงนั้นการที่เขาเลื่อนเทอร์โมมิเตอร์จากแถบสีที่ไม่สว่างไปยังแถบสี สีแดงซึ่งเป็นแถบสีที่สิ้นสุดของสเปกตรัมและอุณภูมิสูงขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งขอบเขตดังกล่าวนี้เรียกว่า “อินฟราเรด” มีขอบเขตที่ต่ำกว่าแภบสีแดงหรือ รังสีใต้แดง แสดงดัง รูปที่ 2 ความยาวคลื่นและสเปกตรัมของรังสีต่างๆ (Wavelength and Electromagnetic Spectrum) ความยาวคลื่นของรังสีต่างๆ นั้นได้แสดงไว้ดังรูปที่ 2 แล้วจะเห็นได้ว่ารังสีอินฟราเรด (IR) จะมีความยาวคลื่นตั้งแต่ 0.7 um จนถึง 1000 um จะแบ่งย่อยเป็นช่วงของความสำคัญตามด้านล่าง กล้องถ่ายภาพความร้อนโดยทั่วไปแล้ว จะใช้ช่วงความยาวคลื่นอยู่ที่ Long Wave […]

หลักการตลาดยุคใหม่ 4E’s

หลักการตลาดแบบดั้งเดิมที่ Edmund Jerome McCarthy ศาสตราจารย์ด้านการตลาดชื่อดังแห่งสหรัฐอเมริกา ได้อธิบายไว้ตามสูตรส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ 4P’s ประกอบด้วย Product, Price, Place และ Promotion แต่หลักการที่ว่าใช้มาตั้งแต่ปี 1960 จึงไม่แปลกที่ในปัจจุบันจะมีหลักการตลาดใหม่ที่น่าสนใจ และสามารถปรับใช้ได้เหมาะกับยุคปัจจุบันมากกว่าคือ 4E’s เราจึงอยากมาเล่าให้ฟังว่าหลักการนี้คืออะไร 1. Product >> “Experience” ทุกวันนี้ผู้บริโภคไม่ได้คาดหวังแค่สินค้าหรือบริการเท่านั้น ตัวอย่างที่เห็นกันง่ายๆ คือทำไมบางคนถึงยอมจ่ายเงินซื้อรถหรูหลักหลายล้าน หรือเลือกจ่ายแพงกว่าเพื่อนั่งเครื่องบินระดับ First class นั่นเป็นเพราะต้องการประสบการณ์ที่ดีกว่า สะดวกสบายกว่าและสร้างความสุขได้มากกว่า ซึ่งประสบการณ์ที่ว่านี้มาจากการนำเสนอภาพลักษณ์ของแบรนด์และการสร้างความรู้สึกเกี่ยวข้องกับบริษัท ดังนั้นการเอาชนะคู่แข่งทางการตลาดในยุคนี้คงไม่พ้นเรื่องของการ “สร้างประสบการณ์” เพื่อให้เกิดผลลัพธ์แบบที่ผู้บริโภคจะต้อง “หลงรัก” และอยู่กับเราไปยาวนาน 2. Price >> “Exchange” ก่อนหน้านี้การตั้งราคาสินค้ามาจากต้นทุนการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงมักแข่งกันด้วยการลดราคาต้นทุน เพื่อให้สินค้าสามารถขายได้ในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งในตลาด แต่ในปัจจุบันเมื่อพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนไม่ได้ให้ความสำคัญที่ราคาเป็นหลัก แต่หันไปให้ความสนใจเรื่อง “ความคุ้มค่า” มากกว่า เปรียบเหมือนกับการแลกเปลี่ยนความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายระหว่างตัวธุรกิจและผู้บริโภค ซึ่งไม่ว่าสินค้าราคาเท่าไหร่ แต่ถ้าผู้บริโภคชั่งใจแล้วว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป […]

เจาะลึก‼️ Elstein Infrared Heater ประหยัดกว่า ดีกว่ายังไง

จากการทดลองนำ Elstein Infrared Heater เทียบกับ Infrared Heater อื่น โดยนำรุ่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันมาทดลองก็คือ FSR และ HTS/1 เปรียบเทียบกับ FSR อื่น ด้วยการให้ความร้อน🔥 แก่ถ้วยเหล็กที่มีความหน้าและใส่น้ำลงไปโดยการจดบันทึกจะเป็นช่วงที่น้ำระเหยที่ 100 ํC โอโห❗️ สุดปังปุริเย่มาก‼️ ถ้วยโลหะที่บรรจุน้ำ 100 กรัมสำหรับการทดสอบแต่ละครั้งถูกวางไว้ด้านล่างโครงของ Elstein EBF / 25 ตำแหน่งที่วัดอุณหภูมิคือตรงกลางด้านล่างของถ้วยโดยใช้เทอร์โมคัปเปิล โครงของ Elstein EBF / 25 มีแผ่นสะท้อนแสงสเตนเลสสตีลใหม่ radiators ที่จะทดสอบต่อไปนี้จะถูกวางไว้ในแผ่นสะท้อนแสงนี้มีทั้วหมด 3 ชนิดคือ a Elstein HTS/1 high temperature radiator 1000 W 230 V with integrated heat insulation b Elstein […]

How to use Gas Saver Flow Meter I วิธีใช้งาน Gas Saver Flow Meter โดย SAJI

Gas Saver Flow Meter

Gas Saver Flow Meter เป็นเครื่องเชื่อมเปลวไฟด้วยแก๊สที่มี Function พิเศษที่แตกต่างจาก Gas Saver ทั่วไป โดยมี Function วัดอัตราการไหลของแก๊สและออกซิเจนได้ในตัวจะวัดอัตรการไหลผ่าน Digital Flow Meter ซึ่งมีหน่วยวัดและแสดงผลแจ้งสถานะการไหลเป็น L/min. ข้อดีของ Gas Saver Flow Meter สามารถปรับวาล์วให้เปลวไฟที่จะใช้งานได้เท่ากันตลอดการใช้งานหรือ เปลวไฟเท่ากันทั้งไลน์การผลิต สามารถออกแบบอัตราการไหลที่ต้องการใช้งานต่อชิ้นงานได้  อีกทั้งยังสามารถคำนวนอัตราการเสียเชื้อเพลิงในแต่ละวันของการใช้งานได้ เพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงานในการใช้เชื้อเพลิง โดยใช้ Flow rate เป็นค่าอ้างอิง ทำให้งานที่เชื่อมทุกจุดเปลวและอัตราการไหลเท่ากันทั้งหมดอีกด้วย นอกจากนี้ยังมัระบบ Safety เพื่อป้องกันอันตรายจากการจุดแก๊สโดยไม่พึงประสงค์ หรืออุบัติเหตุต่างๆได้ วิธีใช้งาน GAS SAVER FLOW METER สามารถรับชมได้ผ่านวิดีโอด้านล่าง     สนใจดูรายละเอียดสินค้าได้ที่

วิธีทำความสะอาด โซลินอยด์วาล์ว ของ GAS SAVER รุ่น “SE II”

โซลีนอยด์วาล์วคืออะไร ? โซลินอยด์วาล์ว คือ อุปกรณ์ทางอิเล็คโตร แมคเนติค ที่ใช้ควบคุมปริมาตรของ ของไหลที่ไหลผ่านท่อ โดยการเปิดหรือปิดที่รู orifices ของตัววาล์ว โครงสร้างของโซลีนอยด์วาล์ว โซลีนอยด์วาล์วเป็นการรวมกันของ 2 รูปแบบการทำงาน คือ SOLENOID – (Electro-magnetic) coil จะเป็นตัวทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กและเหนี่ยวนำให้ plunger เคลื่อนที่ขึ้นลง VALVE – ตัววาล์วจะมีรู orifice ที่มี disc คอยปิดและเปิดให้ของไหลไหลผ่านวาล์ว   บทความนี้ ทีม maintenance จาก SAJI จะมาแนะนำเรื่องวิธีถอดทำความสะอาดโซลินอยด์วาล์วและประกอบ ของ GAS SAVER รุ่น “SE II” สามารถนำไปประกอบปรับใช้เพื่อดูแลรักษา SE SAVER ได้ เพื่อให้อุปกรณ์เครื่องมือมีอายุการทำงานที่ยาวนานขึ้น และมีสภาพพร้อมใช้งาน    

ตัวเก็บประจุ (Capacitors)

คาปาซิเตอร์ (Capacitors)       เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ในการเก็บสะสมประจุไฟฟ้า (Charge) หรือคายประจุไฟฟ้า(discharge) ดังนั้นคาปาซิเตอร์จึงค่อนข้างมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่พิเศษไปจากอุปกรณ์อื่นตรงที่ว่าคาปาซิเตอร์จะต่อต้านไว้ แรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่สามารถตกคร่อมคาปาซิเตอร์ได้ในทันทีทันใด หากแต่ต้องใช้เวลาให้มันค่อยๆเปลี่ยนแปลงประจุไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น เราจ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้คาปาซิเตอร์ขนาดแรงเคลื่อนสัก 6 โวลท์ คาปาซิเตอร์จะค่อย ๆ ชาร์จประจุเรื่อย ๆ จาก 0 โวลท์จนถึง 6 โวลท์ เมื่อแรงเคลื่อนถึงจุดสูงสุดแล้วกระแสไฟฟ้าจะไม่สามารถเข้าไปประจุในคาปาซิเตอร์ได้อีกต่อไป ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรงไหลเข้าไปประจุในคาปาซิเอตร์ในเวลาสะสมประจุเท่านั้น เมื่อมันรับประจุเต็มแล้วมันจะไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวมันอีกต่อไปกลายเป็นการกั้นกระแสไปในเวลาเดียวกัน การเก็บประจุของคาปาซิเตอร์ไม่ได้ออกมาในลักษณะลิเนียร์ (Nonlinear)แต่จะมีคุณสมบัติการเก็บประจุแบบสมการเอกซ์โพเนนเชียล              คาปาซิเตอร์มีหน้าที่ในการ เก็บประจุไฟฟ้า โดยจะสามารถเก็บประจุได้ชั่วขณะภายหลังที่แหล่งจ่ายกำลังถูกตัดออกไปแล้ว คาปาซิเตอร์อย่างง่ายประกอบด้วยตัวนำ 2 แผ่น กั้นด้วยฉนวนที่เรียกว่าไดอิเลคตริกซึ่งอาจเป็นกระดาษ (paper) ฟิล์มพลาสติก (Plastic film) ไมก้า (Mica) แก้ว (Glass) เซรามิก (Ceramic) หรือสูญญากาศ (Vacuum) ก็ได้ […]

ความเครียด (กลศาสตร์)

ความเครียด (อังกฤษ: strain) คือปริมาณการเปลี่ยนแปลงขนาดของวัตถุเทียบกับขนาดตั้งต้น การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุสามารถเขียนได้ด้วยการเขียนตำแหน่งสุดท้ายของวัตถุ x = F(X) โดยที่ X คือตำแหน่งตั้งต้นของวัตถุ การเขียนสมการแบบนี้จะไม่แยกระหว่างการเคลื่อนที่ของวัตถุ (การเปลี่ยนตำแหน่งและหมุน) และการเปลี่ยนรูปร่างและขนาดของวัตถุ เราสามารถนิยามความเครียดได้จาก โดยที่ I คือ เมทริกซ์เอกลักษณ์ ดังนั้นความเครียดจึงไม่มีหน่วย และมักจะนิยมเขียนเป็นจุดทศนิยม เปอร์เซ็นต์ หรือ ร้อยละ ความเครียดบอกถึงการเปลี่ยนรูปร่างที่ตำแหน่งใดๆในวัตถุจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ความเครียดเป็นปริมาณเทนเซอร์ ความเครียดสามารถแบ่งองค์ประกอบเป็นความเครียดตั้งฉาก (normal strain) และความเครียดเฉือน (shear strain) เมื่อวัตถุถูกเปลี่ยนรูปร่าง ความเครียดตั้งฉาก บอกถึงอัตราส่วนการเปลี่ยนขนาดหรือความยาวของวัตถุ ในขณะที่ความเครียดเฉือนบอกถึงมุมที่วัตถุถูกเบือนจากทิศทางตั้งต้น โดยความเครียดทั้งสอบแบบนี้บอกถึงการเปลี่ยนรูปร่างในทิศตั้งฉากกัน ถ้าความยาวของวัตถุเพิ่มขึ้น ความเครียดเฉือนตั้งฉากจะเรียกว่า ความเครียดดึง (tensile strain) ในทางกลับกันถ้าความยาวลดลง เราจะเรียกว่า ความเครียดอัด (compressive strain) นอกเหนือจากนิยามที่กล่าวมายังมีการนิยามความเครียดหลายแบบ อาทิเช่น ความเครียดทางวิศวกรรม (engineering strain)ซึ่งมักจะใช้กับวัสดุที่ใช้ในเคลื่องกลและโครงสร้างทางวิศวกรรมซึ่งจะเปลี่ยนรูปร่างได้เพียงเล็กน้อย ในขณะที่วัสดุบางประเภท อาทิ อีลาสโตเมอร์และพอลิเมอร์สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้เยอะ การใช้นิยามความเครียดทางวิศวกรรมนั้นอาจจะไม่เหมาะสมเมื่อวัตถุขยายขนาดมากกว่า 1% จึงต้องใช้นิยามแบบอื่น เช่น อัตราส่วนการยืด หรือ ความเครียดจริง นิยามความเครียด ความเครียดทางวิศวกรรม (engineering strain หรือ Cauchy strain) คืออัตราส่วนระหว่างขนาดที่เปลี่ยนไปต่อขนาดตั้งต้น สำหรับวัตถุขนาดยาวตั้งต้น L ที่เปลี่ยนความยาว ΔL สามารถเขียนได้ว่า โดย e คือความเครียดตั้งฉากทางวิศวกรรมและ l คือความยาวสุดท้าย ถ้าความเครียดนี้เป็นบวกหมายความว่าความยาวเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเป็นลบแสดงว่าความยาวลดลง […]

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาด GDP ไทยปีนี้ -10% และจะฟื้นตัวแบบ U-Shaped

นางสาวณัฐพร ตรีรัตน์ศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังเผชิญความไม่แน่นอนสูง จากทั้งสถานการณ์การระบาดโควิด-19, การแข็งค่าของเงินบาท รวมถึงประเด็นทางการเมือง ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2563 มาที่ -10% จากเดิมที่ -6% ขณะที่มองว่าความไม่แน่นอนดังกล่าว จะทำให้เห็นการฟื้นตัวในรูปแบบ U-Shaped ซึ่งการจะประคองเศรษฐกิจไทยผ่านพ้นช่วงฐานตัว U ได้เร็วเพียงใดนั้น กลายเป็นโจทย์ยากของทางการไทยที่ต้องชั่งน้ำหนัก ระหว่างการออกมาตรการเศรษฐกิจเพิ่มเติม ในขนาดที่เพียงพอและทันเหตุการณ์ในสภาวะการณ์ที่ไม่นิ่ง กับต้นทุนจากการออกมาตรการนั้น เช่น หนี้สาธารณะที่จะเพิ่มขึ้น รวมถึงความเสี่ยงในการแพร่ระบาดอีกครั้งของไวรัสฯ เมื่อทยอยเปิดประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ แม้รัฐบาลมีแผนการใช้จ่ายรออยู่อีกมากในระยะข้างหน้า แต่ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายที่จำเป็นในการฟื้นเศรษฐกิจและเพิ่มการจ้างงาน จึงยังไม่กังวลระดับหนี้สาธารณะในขณะนี้ ส่วนด้านนโยบายการเงิน คาดว่า กนง. คงจะยังไม่ลดดอกเบี้ยนโยบายและเลือกติดตามสถานการณ์ก่อน โดยเฉพาะช่วงหลังจากสิ้นสุดมาตรการพักหนี้ฯ ในช่วงปลายไตรมาส 3 ด้านภาคการเงิน นางสาวธัญญลักษณ์ วัชระชัยสุรพล รองกรรมการผู้จัดการ คาดว่า สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2563 จะขยายตัว 6.5-8.0% เทียบกับที่ขยายตัว 2.3% ในปี […]