วิธีใช้และวิธีรักษา เครื่องมือช่าง

วิธีใช้ เครื่องมือช่าง เครื่องมือต่างๆมีความจำเป็นต้องใช้ในงานอย่างถูกต้อง จึจะช่วยให้งานออกมาสมบูรณ์แบบได้และช่วยทุ่นแรงในการทำงานได้อีกด้วย ทั้งยังซ่อมแซมเครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ อื่นๆ ได้อีกมากมาย ด้วยเครื่องมืองานช่างต่างๆ แต่ละชิ้นถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับลักษณะของงานนั้นๆ การเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมถูกต้องและรู้ต้องจักบำรุงรักษา วิธีเก็บรักษา เครื่องมืออย่างถูกวิธีจะช่วยให้เราปฏิบัติงานได้ผลดียิ่งขึ้น วิธีใช้เครื่องมือและการเก็บรักษา จะมาแนะนำวิธีใช้และเก็บรักษาเบื้องต้น กับ 7 เครื่องมือช่างที่มักใช้บ่อยๆ ต่างคุ้นหูคุ้นตาเป็นอย่างดี จะมีเครื่อมืออะไรบ้าง ไปรับชมกันเลย   1. ประแจ          ประแจเป็นเครื่องมือที่ใช้แรงบิด ที่ใช้สำหรับ ยึด ขัน หรือคลายผังสกรู น็อต สลักเกลียว หรือ ยึดอุปกรณ์ต่างๆ มีลักษณะเป็นด้ามยาวส่วนหัวมีรูปทรงพอดีกับอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับล็อกอุปกรณ์ เช่น น็อต ประแจผลิตจากเหล็กกล้าโดยส่วนใหญ่ ซึ่งเหล็กกล้าจะมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กทั่วไป การดูแลรักษา 1. ไม่ใช้ประแจตอกหรือตีแทนค้อน 2. ทำความสะอาดหลังเลิกใช้งาน 3. หลีกเลี่ยงการใช้ประแจที่มีขนาดใหญ่กว่าสกรูหรือนอต 4. หลังใช้งานเช็ดทำความสะอาด แล้วเก็บใส่กล่องเครื่องมือ   2. […]

จุดเดือดจุดหลอมเหลว

 จุดเดือดและจุดหลอมเหลว                 จุดเดือดจุดหลอมเหลวของธาตุ ขึ้นอยู่กับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลหรืออะตอม ถ้าแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลหรืออะตอมมาก จะมีจุดหลอมเหลวสูง แต่ถ้าแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลน้อย จุดเดือดจุดหลอมเหลวจะต่ำ                    ธาตุโลหะ  แรงดึงดูดระหว่างอะตอม เป็นพันธะโลหะ มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูง ความแข็งแรงของพันธะโลหะขึ้นอยู่กับขนาดของอะตอม -ถ้าอะตอมมีขนาดเล็กพันธะโลหะจะมีความแข็งแรงมากกว่าขนาดอะตอมใหญ่ -ธาตุที่มีระดับพลังงานเท่ากัน ความแรงของพันธะโลหะขึ้นอยู่กับจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอน คือ โลหะที่มีจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนมากกว่าจะมีความแรงของพันธะโลหะมากกว่า โลหะใดมีความแรงของพันธะโลหะมาก จุดเดือดจุดหลอมเหลวก็จะสูงและถ้าโลหะใดมีความแรงของพันธะโลหะน้อย มาก จุดเดือดจุดหลอมเหลวก็จะต่ำด้วย รูปที่ 1 กราฟจุดเดือดจุดหลอมเหลวของธาตุในตารางธาตุ จากกราฟแนวโน้มจุดเดือดจุดหลอมเหลวของธาตุในหมู่เดียวกัน จากบนลงล่าง เป็นดังนี้      1.ธาตุที่เป็นโลหะ – จุดเดือดจุดหลอมเหลวลดลงเมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้นเนื่องจากขนาดอะตอมมีขนาดใหญ่ขึ้น -โลหะทุกชนิดมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวกว้าง คือห่างกันมาก เช่น Fe มี mp = 1535  ํC และBp = 2750 ํC มีจุดเดือดห่างจากจุดหลอมเหลว  2750-1535 ํC = 1215 ํC     2.ธาตุเป็นอโลหะ -จุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นเมื่อเลขอะตอมลดลง เนื่องจากมวลอะตอมมีค่าเพิ่มขึ้น […]

‘ชาร์จข้ามเครือข่าย’ เร่งเติบโต EV

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 11 องค์กร พัฒนาโมเดลการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าข้ามเครือข่ายหรือ Charging Consortium ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเเห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท อีโวลท์เทคโนโลยี จำกัด บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด บริษัท จีแอลทีกรีน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โชเซ่น เอ็นเนอร์จี้ จำกัด เเละบริษัท เดอะฟิฟท์ อีลีเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ความร่วมมือ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ในปัจจุบันมีเเนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากสถิติของกรมการขนส่งทางบก ล่าสุดถึงวันที่ 30 มิถุนายน ระบุจำนวนจดทะเบียนรถยานยนต์ไฟฟ้าสะสม 4,301 คัน รถไฮบริดและปลั๊กอิน ไฮบริด 167,767 คัน […]

อันตราย!! ทำงานในที่อับอากาศ

ภายในพื้นที่อับอากาศมีก๊าซอะไรบ้าง ค่ามาตรฐานที่ปลอดภัยในที่อับอากาศ ชนิดของแก๊สที่ตรวจวัดในที่อับอากาศมีดังนี้ แก๊สออกซิเจน (O2) หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ ปริมาตร/ปริมาตร แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) หน่วยเป็น ppm. แก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) หน่วยเป็น ppm. แก๊สติดไฟได้ (Combustible gas) หน่วยเป็น % LEL ระดับปริมาณแก๊สที่เสี่ยงอันตราย ออกซเจนต่ำว่าร้อยละ 19.5 หรือมากกว่าร้อยละ 23.5 โดยปริมาตร (V/V) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 50 ppm. ขึ้นไปในเวลา 10 นาที แก๊สที่ติดไฟฟได้  (LEL)มีความเข้มข้นเกิน 10% ของค่า  LEL ของแต่ละชนิด บรรยากาศที่เป็นอันตราย 23.0%  ปริมาณที่ออกซิเจนมากเกินไป ช่วยการติดไฟรุนแรง 19.5% ถึง 21%  ปกติ ปลอดภัย 16%  หายใจเร็ว หัวใจเต้นแรง ง่วง เหงา หาวนอนและวิงเวียนศีรษะ […]

แก๊ส กับ ก๊าซ ต่างกันอย่างไร ?

แก๊สกับก๊าซ ต่างกันอย่างไร ? ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม คำว่า ก๊าซ จะหมายถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ขุดเจาะขึ้นมาจากใต้ทะเลหรือแหล่งอื่นๆ โดยยังไม่ได้ผ่านการแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนคำว่า แก๊สจะหมายถึงก๊าซธรรมชาติ ที่นำมาแปรรูปและบรรจุถังหรือส่งไปตามท่อ เพื่อนำไปใช้ การแปรรูปในที่นี้รวมถึงการผสมกลิ่นเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะตามปกติก๊าซธรรมชาติแต่ดั้งเดิมจะไม่มีสี ไม่มีกลิ่น หากรั่วไหลผู้ใช้อาจไม่ทราบ จึงต้องผสมกลิ่น ที่เหม็นเพื่อเป็นจุดสังเกต และช่วยให้ผู้ใช้สามารถป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีครับ แก๊ส หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ก๊าซ เป็นสสารที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อยมาก ทำให้ฟุ้งกระจายเต็มภาชนะที่บรรจุตลอดเวลา ปริมาตรและรูปร่างไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของภาชนะที่บรรจุ คุณสมบัติของแก๊ส คุณสมบัติของแก๊ส สามารถอธิบายได้คร่าวๆ ดังนี้ แก๊สมีรูปร่างเป็นปริมาตรไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ บรรจุในภาชนะใดก็จะมีรูปร่างเป็นปริมาตรตามภาชนะนั้น เช่น ถ้าบรรจุในภาชนะทรงกลมขนาด 1 ลิตร แก๊สจะมีรูปร่างเป็นทรงกลมมีปริมาตร 1 ลิตร เพราะแก๊สมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยมากจึงทำให้อนุภาคของแก๊สสามารถเคลื่อนที่หรือแพร่กระจายเต็มภาชนะที่บรรจุ ถ้าให้แก๊สอยู่ให้ภาชนะที่ได้ ปริมาตรของแก๊สจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความดันและจำนวนโมลดังนั้นเมื่อบอกปริมาตรของแก๊สจะต้องบอกอุณหภูมิ ความดันและจำนวนโมล สารที่อยู่ในสถานะแก๊สมีความหนาแน่นน้อยกว่าเมื่ออยู่ในสถานะของแข็งและของเหลวมาก แก๊สสามารถแพร่ได้ และแพร่ได้เร็ว เพราะแก๊สมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อยกว่าของเหลวและของแข็ง แก๊สต่างๆ ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปเมื่อนำมาใส่ในภาชนะเดียวกันแก๊สแต่ละชนิดจะแพร่ผสมกันอย่างสมบูรณ์ทุกส่วนนั้นคือส่วนผสมของแก๊สเป็นสารเดียวหรือเป็นสารละลาย แก๊สส่วนใหญ่ไม่มีสีและโปร่งใสเช่นแก๊สออกซิเจน แก๊สไฮโดรเจน […]

การอบชุบของโลหะ Heat Treatment

การอบอ่อนสมบูรณ์เป็นวิธีการอบชุบทางความร้อนที่มีวัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าให้มีความสม่ำเสมอ ซึ่งมักจะใช้กับเหล็กกล้าที่ผ่านการขึ้นรูปเย็น จนกระทั่งมีลักษณะเกรนยาวหรือขนาดเกรนไม่สม่ำเสมอ เพื่อที่จะนำไปขึ้นรูปเย็นต่อได้โดยไม่เกิดการแตก นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการปรับค่าความแข็งให้เหมาะสมกับการกลึงไสตัดเจาะด้วย สำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนไฮโปยูเท็กตอยด์ (%C < 0.8) การอบอ่อนสมบูรณ์ประกอบด้วยการอบเหล็กกล้าขึ้นไปที่อุณหภูมิเหนือเส้น A3ประมาณ 50 องศาเซลเซียส แล้วทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ 30 นาทีต่อความหนา 1 นิ้ว จากนั้นปล่อยให้เย็นตัวช้าๆ ในเตาอบ ระหว่างที่อบเหนือเส้น A3นั้นเฟอร์ไรต์และเพิร์ลไลต์เปลี่ยนไปเป็นออสเทนไนต์ทั้งหมด และไม่ควรใช้อุณหภูมิสูงมากเกินไปเพราะขนาดเกรนออสเทนไนต์จะโตขึ้นตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น ต่อมาเมื่อปล่อยให้เย็นตัวช้าๆ จนกระทั่งอุณหภูมิต่ำกว่า A3 จะเริ่มเกิดเกรนเฟอร์ไรต์ขึ้น เรียกเกรนเฟอร์ไรต์เหล่านี้ว่า โปรยูเท็กตอยด์เฟอร์ไรต์ ปริมาณของโปรยูเท็กตอยด์เฟอร์ไรต์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเมื่ออุณหภูมิลดลงถึง A1ออสเทนไนต์ส่วนที่เหลือจะเกิดการเปลี่ยนเฟสแบบยูเท็กตอยด์กลายเป็นเพิร์ลไลต์ ปริมาณโปรยูเท็กตอยด์เฟอร์ไรต์และเพิร์ลไลต์สามารถประมาณหาได้จากกฎคานงัด สำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนไฮเปอร์ยูเท็กตอยด์การอบอ่อนสมบูรณ์ประกอบด้วยการอบเหล็กกล้าขึ้นไปที่อุณหภูมิเหนือเส้น A1ประมาณ 50 องศาเซลเซียส แล้วทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ 30 นาทีต่อความหนา 1 นิ้ว จากนั้นปล่อยให้เย็นตัวช้าๆ ในเตาอบ ระหว่างที่อบเหนือเส้น A1นั้นโครงข่ายซีเมนไทต์ตามขอบเกรนจะเริ่มสลายตัวขาดออกจากกัน ส่วนเพิร์ลไลต์เปลี่ยนไปเป็นออสเทนไนต์ทั้งหมด โดยออสเทนไนต์จะมีปริมาณคาร์บอนมากกว่าจุดยูเท็กตอยด์เล็กน้อยเนื่องจากละลายเอาคาร์บอนจากซีเมนไทต์เข้ามา เมื่อปล่อยเย็นตัวช้าๆ ภายในเตาคาร์บอนส่วนเกินจะไปจับตัวกับซีเมนไทต์แต่จะไม่ก่อตัวกลายเป็นโครงข่ายเหมือนเดิม และเมื่ออุณหภูมิต่ำลงถึง A1ออสเทนไนต์จะเปลี่ยนเฟสแบบยูเท็กตอยด์กลายเป็นเพิร์ลไลต์ ดังนั้นโครงสร้างจุลภาคสุดท้ายประกอบไปด้วยโปรยูเท็กตอยด์ซีเมนไทต์ที่ไม่เป็นโครงข่ายต่อเนื่องและเพิร์ลไลต์ ทั้งนี้ที่ไม่อบเหนือ Acmเนื่องจากหากอบให้เป็นออสเทนไนต์ทั้งหมดแล้วปล่อยเย็นช้าๆ ในเตา […]

Sony เปิดตัว “Reon Pocket” แอร์ติดเสื้อมินิขนาดพกพาตัวช่วยคลายร้อน

อากาศบ้านเรานับวันก็มีแต่ยิ่งทวีความฮอตขึ้นทุกวี่วัน ยิ่งหน้าร้อนไม่ต้องพูดถึงแทบไม่อยากออกไปข้างนอกเลยทีเดียว จะออกไปทีก็ร้อนเหงื่อก็ออกยิ่งช่วงไปทำงานต้องใส่สูทใส่ชุดคลุม จะเป็นลม แต่แล้ววันนี้ Sony ได้คิดค้นนวัฒกรรมใหม่ออกมาช่วยแล้ว นั่นก็คือ REON POCKET เป็นอะไรว้าวมากจริงๆ มันคือสุดยอดเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ใครหลายๆ คนเป็นอย่างมากเวลาทำงานข้างนอกอาคาร บ้าน เรือน หรือ ออกไปเดินเที่ยวเล่น เพราะว่ามันคือ “แอร์ติดเสื้อ”  เป็นแอร์แบบพกพาไซส์มินิจนเอาไว้ติดเสื้อด้านหลัง และติดตัวเราไปได้ในทุกที่นั่นเอง ที่สำคัญเลยคือสามารถปรับอุณหภูมิได้จากสมาร์ทโฟนออีกด้วย ซึ่งเจ้าสิ่งๆ นี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท SONY ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งความว้าวของเจ้าเครื่องนี้เลยก็คือ มันจะช่วยปรับสภาพอากาศของผิวหนัง และในเสื้อผ้า โดยใช้หลักการ PELTIER EFFECT  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทาง SONY  เขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมา ซึ่งเครื่องจะทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้า ควบคุมการไหลเวียนของอุณหภูมิ ให้ด้านที่ร้อนสามารถสลับเป็นเย็นได้นั่นเอง โดยหน้าร้อนนั้นคนญี่ปุ่นเวลาไปทำงานจะต้องใส่สูทหนาๆ เหมือนเดิมแน่นอนว่าร้อนมากๆ อึดอัดอีกด้วย ด้วยเครื่อง REON POCKET สามารถช่วยให้คลายร้อนได้ดีทีเดียว แถมไม่เป็นอุปปสรรค์ในการเดินทางด้วย นอกจากที่จะทำให้เย็นได้แล้วอีกทั้งยังเป็น ฮีตเตอร์ได้อีกด้วย ซึ่งสามารถเพิ่มอุณหภูมิได้เวลาหนาวๆ ซึ่งคนญี่ปุ่นจะมีช่วงที่อากาศหนาวมากๆ เขาก็ต้องหาแผ่นความร้อนอุ่นๆ มาปิด แต่ด้วยสิ่งนี้แม้ว่าอากาศจะหนาวก็ไม่กลัวอีกแล้ว ถึงแม้ว่าบ้านเราจะม่ค่อยได้ใช้เป็นฮีตเตอร์ซักเท่าไหร่แต่ถ้าได้ไปเที่ยวต่างประเทศรับรองต้องพกติดตัวไปด้วยนะ วิธีการใช้งานนั้น […]

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ (Vernier Calipers) คืออะไร และ ใช้งานยังไง

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ (Vernier Calipers) เวอร์เนียร์ คาลิปเปอร์ เป็นเครื่องวัดความยาวอย่างละเอียดที่ใช้หลักของเวอร์เนียร์สเกล โดยการแบ่งสเกลตามแนวยาวคล้ายไม้บรรทัด แต่มีการแบ่งสเกลรองโดยการใช้สเกลเลื่อนเพื่อให้สามารถวัดได้ละเอียดมากขึ้น ซึ่งเครื่องมือวัดนี้คิดขึ้นโดย ปิแอร์ เวอร์เนียร์ (Pierre Vernier) ชาวฝรั่งเศส เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2174 หรือ ค.ศ. 1637 ซึ่งเดิมที่ทำการคิดเกี่ยวกับการใช้งานสเกลเลื่อน 2 ชิ้นมาทำให้เกิดระยะการเลื่อนขยาย เรียกว่า เวอร์เนียร์สเกล หลักจากนั้น นายโจเซฟอาร์บราวน์ ได้มาทำการประยุกต์เพิ่มปากวัดงาน (Caliper) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Caliper) ตามชื่อของนายเวอร์เนียร์ และชื่อเรียกปากวัดงาน สำหรับ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ที่มีใช้กันในปัจจุบันมีหลายแบบหลายชนิด ซึ่งก็แล้วแต่ผู้ผลิตจะทำออกจำหน่าย โดยบางชนิดอาจใช้กับงานวัดเฉพาะด้าน แต่ในเบื้องต้นชนิดที่เราจะศึกษากันเป็นแบบที่ใช้งานทั่วไป (Universal Vernier Caliper) ประเภทของเวอร์เนียร์ 1. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers) เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ (Vernier caliper) มีลักษณะเป็นก้ามปูที่ข้างหนึ่งติดไม้บรรทัดยาว อีกข้างติดไม้บรรทัดอันเล็กที่เลื่อนได้ ไม้บรรทัดทั้งสองมีขีดวัดที่เยื้องกันตามที่กำหนด […]

ฮีตเตอร์(Heater) คือ อะไร

ฮีตเตอร์คือ เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนแก่ชิ้นงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้หลักการจ่ายกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำ (ตัวความต้านทาน R) ซึ่งส่งผลให้ลวดตัวนำมีความร้อนเกิดขึ้น โดยแหล่งจ่ายไฟสามารถใช้ได้กับแรงดัน 220 VAC และ 380 VAC หลักการทำงานของฮีตเตอร์นั้นไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานฮีตเตอร์เข้าใจหลักการทํางานของฮีตเตอร์ได้เร็ว ผู้ใช้งานจึงสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก แม้จะเป็นมือใหม่ก็เข้าใจหลักการของฮีตเตอร์ในเวลาสั้นๆ ซึ่งในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นิยมหันมาใช้ ฮีทเตอร์ เป็นจำนวนมาก เนื่องจากราคาถูก อีกทั้งยังสามารถสั่งขนาด รูปทรง ได้ตามความต้องการได้อีกด้วย   ส่วนประกอบส่วนใหญ่ของฮีตเตอร์ มีดังนี้ 1. ฉนวนแมกนีเซียม ออกไซด์ (MgO): คุณสมบัติมีค่าความนำทางไฟฟ้าต่ำ แต่นำความร้อนได้ดีมาก ซึ่งทำหน้าที่กั้นกลางระหว่างลวดตัวนำฮีตเตอร์ กับปลอกโลหะ เพื่อป้องกันไม่ให้มีกระแสรั่ว (Leak Current) จากลวดฮีตเตอร์ออกไปยังผิวโลหะ จุดสำคัญคือห้ามมีความชื้นในฉนวนเด็ดขาด เนื่องจากจะทำให้ค่าความนำไฟฟ้าสูงขึ้น วิธีการแก้ไขคือการนำ ฮีตเตอร์คือ ไปอบในเตาอบเพื่อไล่ความชื้นในฮีตเตอร์   แมกนีเซียมออกไซด์ 2. แสตนเลส (Stainless): ที่นำมาใช้ในการผลิตฮีตเตอร์ มีอยู่หลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป ดังนี้ – Stainless 304: ใช้ในงานที่ต้องการขึ้นรูปเพื่อการตกแต่งให้สวบงาม […]

Elstein Infrared Heater ที่มากกว่า Heater

เทคโนโลยีคุณภาพชั้นสูงของ Elstein Infrared Radiators Elstein เป็นโรงงานผู้ผลิต Ceramic Infrared radiators ที่มีความชำนาญแต่เพียงรายเดียวในระดับนานาชาติ Infrared Radiator ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนรากฐานของกระบวนการและสิทธิบัตรของเราเอง ด้วยการให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็ว โดยการแผ่รังสี มีผลให้ประหยัดไฟได้ถึง 30-50% สามารถให้ความร้อนได้ถถึงเนื้อในของวัตถุ ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานได้ถึง 1-10 เท่า ซึงรูปแบบและคุณภาพได้รับการกำหนดให้มีมาตรฐานจวบจนถึงปัจจุบัน การนำไปประยุกต์ใช้งาน -ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติดต่างๆ เช่น อบให้ความร้อนพลาสติกให้อ่อนตัวก่อนนำไปเข้าเครื่องเป่าหรือขึ้นรูปสุญญากาศ -ใช้ในการอบแห้งต่างๆ เช่น อบสี, กาว,กระดาษ, แลกเกอร์, อบแห้งเมล็ดพันธุ์พืช หรือ อบเพื่อไล่ความชื้น -ใช้กับอุตสาหกรรมเคลือบผิวต่างๆ เช่น เคลือบสี, ผิว, เซรามิค, เมลามีน -ใช้ในวงการแพทย์ เช่น เครื่องอบฆ่าเชื้อหลังผ่าตัด เครื่องอบรักษาอุณหภูมิสำหรับทารกแรกเกิด -ใช้กับอุตสาหกรรมเคลือบผิวต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และนำไปประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งสามารถปรับให้ตรงกับความต้องการของการทำความร้อนหนือกระบวนการอบแห้งได้             […]