การใช้งาน SE-Flow Meter MF

Gas Saver Flow Meter

Gas Saver Flow Meter จะมี Function พิเศษที่แตกต่างจาก Gas Saver ทั่วไป โดยมี Function วัดอัตราการไหลของแก๊สและออกซิเจนได้ในตัว  โดยจะมี Stop Valve ติดตั้งไว้ภายในตัวเครื่อง เมื่อเราปรับ Stop Valve แก๊สและออกซิเจน  จะวัดอัตรการไหลผ่าน Digital Flow Meter ซึ่งมีหน่วยวัดและแสดงผลแจ้งสถานะการไหลเป็น L/min. ทั้งแก๊สและออกซิเจน ข้อดีคือ สามารถวัดอัตราการไหล แก๊สและออกซิเจน เพื่อให้ลูกค้าสามารถคำนวนเป็นอัตราสิ้นเปลืองการใช้เชื้อเพลิงในแต่ละวัน และสำหรับลูกค้าในไลน์ผลิตที่มีการใช้เปลวไฟเท่ากันและอัตราการไหลเท่ากันทุกครั้ง ก็สามารถดูได้จากหน้าจอ Digital Flow Meter ได้ เพื่อลดปัญาหาในการเชื่อมใช้งานและให้ชิ้นงานได้อุณหภูมิเปลวไฟที่สม่ำเสมอในการใช้งาน และที่สำคัญจะเหมาะกับโรงงานที่ต้องการควบคุมเปลวแก๊สให้ได้เท่ากันทุก โดยใช้ Flow rate เป็นค่าอ้างอิง ทำให้งานที่เชื่อมทุกจุดเปลวและอัตราการไหลเท่ากันทั้งหมด

ประโยชน์ของแก๊สแต่ละประเภท

1.GV (Natural Gas Vehicle)N คือ ยานพาหนะซึ่งสามารถใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนได้ ซึ่งก๊าซธรรมชาตินั้นเป็นพลังงานที่สะอาดกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบอื่น

การเชื่อมโดยใช้แก๊ส และมาตรการป้องกันอันตรายจากไฟย้อนกลับ (Yamato Flashback Arrester)

SUZUKI

(Yamato Flashback Arrester) โดยหลักการแล้วการเชื่อมโดยใช้แก๊สเป็นขบวนการเชื่อมที่ใช้การเผาใหม้ของแก๊สอเชติลีนผสมกับแก๊สออกชิเจน

INDUCTION HEATER คืออะไร พร้อมอธิบายวิธีใช้งาน

INDUCTION HEATER คือ

Induction Heater เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนแก่โลหะด้วยพลังงานไฟฟ้ารูปแบบหนึ่งโดยอาศัยการเหนี่ยวนำของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Infrared Heater (อินฟราเรด ฮีตเตอร์)

Infrared Heater (อินฟราเรด ฮีตเตอร์)ให้ความร้อนโดยหลักการแผ่คลื่นความร้อน (Radiation) คือ การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อนมีค่าความยาวคลื่นอยู่ในช่วงอินฟราเรด (IR)

วิธีใช้งาน INFRARED HEATER By ELSTEIN

Infrared Heater เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนโดยใชหลักการแผ่คลื่นความร้อน คือ การให้พลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อนมีค่าความยาวคลื่นอยู่ในช่วงอินฟราเรด

การใช้งาน GAS SAVER : SE-ll

GAS SAVER SE-ll

Gas Saver SE-ll เป็นอุปกรณ์ควบคุมการจุดแก๊สด้วย Solenoid Valve เหมาะสำหรับการใช้งานเชื่อมแก๊สทุกประเภท สะดวกในการใช้งานและลดต้นทุนในการใช้แก๊ส