Infrared Heater (อินฟราเรด ฮีตเตอร์)

Infrared Heater (อินฟราเรด ฮีตเตอร์)

ให้ความร้อนโดยหลักการแผ่คลื่นความร้อน (Radiation) คือ การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อนมีค่าความยาวคลื่นอยู่ในช่วงอินฟราเรด (IR) ซึ่งจะยาวกว่าคลื่นแสง อาจเรียกว่าคลื่นความร้อน และส่งแผ่ไปยังวัตถุที่ต้องการให้ความร้อน คลื่นอินฟราเรดจะทำให้โมเลกุลของวัตถุเกิดการสั่นตัวเพิ่มขึ้น มีผลทำให้เกิดพลังงานความร้อนขึ้นที่ตัววัตถุซึ่งความยาวคลื่นของ Elstein IR อยู่ในช่วง 2-10 um. ความยาวของคลื่นในช่วงนี้จะทำให้ชิ้นงานดูดซับความร้อนจากอินฟราเรดฮีตเตอร์ได้ดีที่สุดจำพวก พลาสติก,กาว,สี,กระดาษ,แลกเกอร์ เป็นต้น

 

Elstein Infrared Heater

จะมีขดลวดความร้อนฝังอยู่ในเนื้อเซรามิคโดยความร้อนที่เกิดจากขดลวดนี้จะถูกถ่ายเทผ่านเนื้อเซรามิคและแผ่คลื่นความร้อนไปยังวัตถุที่ต้องการ

คุณภาพและอายุการใช้งานของอินฟราเรดฮีตเตอร์จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเนื้อเซรามิคซึ่งเป็นเทคนิคและข้อมูลส่วนผสมเฉพาะของแต่ละผู้ผลิต เพื่อให้มีคุณสมบัติการกำเนิดคลื่นอินฟราเรดได้ดีและมีความยาวคลื่นที่เหมาะสม และที่สำคัญจะมีผลต่ออายุการใช้งานของอินฟราเรดฮีตเตอร์ด้วย

Elstein HSR Series

เทคโนโลยีคุณภาพชั้นสูงของ ELSTEIN Infrared Radiators

Elstein เป็นโรงงานผู้ผลิต Ceramic Infrared Radiators ที่มีความชำนาญแต่เพียงรายเดียวในระดับนานาชาติ Infrared Radiators ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนรากฐานของกระบวนการและสิทธิบัตรของเราเอง ซึ่งรูปแบบและคุณภาพได้รับการกำหนดให้มีมาตรฐานจวบจนถึงปัจจุบัน

 

คุณสมบัติเด่นของ ELSTEIN Infrared Heater

  • อายุการใช้งานประมาณ 10,000 ชั่วโมง ซึ่งมีการใช้งานที่นานกว่า อินฟราเรดฮีตเตอร์รายอื่นๆ
  • ให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็ว โดยการแผ่รังสี (Radiation) มีผลให้ประหยัดไฟได้ถึง 30-50% สามารถให้ความร้อนได้ถึงเนื้อในของวัตถุ ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานได้ถึง 1-10 เท่า
  • มีการแผ่คลื่นความร้อนที่คงที่สม่ำเสมอซึ่งมีค่าความเป็นฉนวนสูง ความยาวคลื่น 2-10 um. ซึ่งเป็นช่วงที่วัตถุเกือบทุกชนิดสามารถดูดซับคลื่นความร้อนได้ดี

 

การนำไปประยุกต์ใช้งาน

  • ใช้ในงานอุตสาหกรรมพลาสติกต่างๆ เช่น อบ ให้ความร้อนพลาสติกให้อ่อนตัวก่อนนำไปเข้าเป่าหรือขึ้นรูปสูญญากาศ
  • ใช้ในการอบแห้งต่างๆ เช่น อบสี, กาว, กระดาษ, แลกเกอร์, อบแห้งเมล็ดพันธุ์พืช หรืออบเพื่อไล่ความชื้น
  • ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทอาหาร เช่น ขนมปัง, เบเกอรี่ และการรักษาอุณหภูมิอาหารให้คงที่
  • ใช้ในวงการแพทย์ เช่น เครื่องอบฆ่าเชื้อหลังผ่าตัด, เครื่องอบรักษาอุณภูมิสำหรับทารกแรกเกิด
  • ใช้กับอุตสาหกรรมเคลือบผิวต่างๆได้เป็นอย่างดี และนำไปประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆได้อย่างหลากหลาย ซึ่งสามารถปรับให้ตรงกับความต้องการของการทำความร้อนหรือกระบวนการอบแห้งได้

ปัจจุบัน Elstein Infrared Radiator ได้ถูกนำไปใช้กับงานประเภทอบแห้งและให้ความร้อนในทุกรูปแบบ ด้วยระบบที่สามารถนำมาใช้งานที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ซึ่งรับรองได้ว่าจะทำให้เกิดการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำงานและยังช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

**ข้อควรระวัง**

การให้ความร้อนโดยอินฟราเรดฮีตเตอร์ไม่เหมาะกับวัตถุบางประเภท เช่น วัตถุที่มีผิวมันวาวหรือมีคุณสมบัติการสะท้อนแสงเพราะวัตถุประเภทนี้ไม่สามารถดูดซับความร้อนจากอินฟราเรดฮีตเตอร์ได้ดีเท่าที่ควร

ตัวอย่างในการนำ Elstein Infrared Heater ไปประยุกต์ใช้งาน

 

สนใจสินค้า ติดต่อบริษัท เอส.เอ.เจ.ไอ.(ประเทศไทย) จํากัด ผู้นําเทคโนโลยีการให้ความร้อนหลากหลายรูปแบบ

 

2 thoughts on “Infrared Heater (อินฟราเรด ฮีตเตอร์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *