การใช้งาน SE-Flow Meter MF

Gas Saver Flow Meter

Gas Saver Flow Meter

Gas Saver Flow Meter จะมี Function พิเศษที่แตกต่างจาก Gas Saver ทั่วไป โดยมี Function วัดอัตราการไหลของแก๊สและออกซิเจนได้ในตัว  โดยจะมี Stop Valve ติดตั้งไว้ภายในตัวเครื่อง เมื่อเราปรับ Stop Valve แก๊สและออกซิเจน  จะวัดอัตรการไหลผ่าน Digital Flow Meter ซึ่งมีหน่วยวัดและแสดงผลแจ้งสถานะการไหลเป็น L/min. ทั้งแก๊สและออกซิเจนข้อดีคือ สามารถวัดอัตราการไหล แก๊สและออกซิเจน เพื่อให้ลูกค้าสามารถคำนวนเป็นอัตราสิ้นเปลืองการใช้เชื้อเพลิงในแต่ละวัน และสำหรับลูกค้าในไลน์ผลิตที่มีการใช้เปลวไฟเท่ากันและอัตราการไหลเท่ากันทุกครั้ง ก็สามารถดูได้จากหน้าจอ Digital Flow Meter ได้ เพื่อลดปัญาหาในการเชื่อมใช้งานและให้ชิ้นงานได้อุณหภูมิเปลวไฟที่สม่ำเสมอในการใช้งาน และที่สำคัญจะเหมาะกับโรงงานที่ต้องการควบคุมเปลวแก๊สให้ได้เท่ากันทุก โดยใช้ Flow rate เป็นค่าอ้างอิง ทำให้งานที่เชื่อมทุกจุดเปลวและอัตราการไหลเท่ากันทั้งหมด

l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l


เพิ่มเติม

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *