ประโยชน์ของแก๊สแต่ละประเภท

1.NGV (Natural Gas Vehicle)

คือ ยานพาหนะซึ่งสามารถใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนได้ ซึ่งก๊าซธรรมชาตินั้นเป็นพลังงานที่สะอาดกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบอื่น เกือบ 90% ของยานพาหนะที่เป็น NGV เช่นรถยนต์ จะใช้ระบบที่เรียกว่า Bi-Fuel Engine หรือ เครื่องยนต์ที่สามารถใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ (CNG) หรือจากน้ำมัน (Gasoline)ในการขับเคลื่อนได้ทั้งสองแบบ ดังนั้น NGV จะสื่อความหมายถึงตัวยานพาหนะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

2.LNG (Liquefied Natural Gas)

คือ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซธรรมชาติที่ถูกเปลื่ยนสถานะจากก๊าซเป็นของเหลวโดยใช้ความเย็นประมาณ -162 องศาเซลเซียส หรือ -260 องศาฟาเรนไฮต์ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและการขนส่ง หากต้องการนำกลับมาใช้ต้อง ก๊าซจะถูกอัดด้วยความดันที่สูงมากประมาณ 3,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วซึ่งต้องถูกบรรจุอยู่ในถังที่มีความแข็งแรงและทนทานสูงเป็นพิเศษ ก๊าซที่ถูกนำมาบีบอัดด้วยความดันสูงนี้เรียกว่า CNG (Compressed Natural Gas) หรือ ก๊าซธรรมชาติอัดนั่นเอง โดย LNG/CNG จะมีลักษณะไม่มีกลิ่นไม่มีสารประกอบที่เป็นพิษ เมื่อเกิดการรั่วไหลจะระเหยไปในอากาศได้อย่างรวดเร็วซึ่งไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ความต่างระหว่าง CNG กับ LNG คือแค่สถานะ LNG คือก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในรูปแบบของเหลว แต่เมื่อนำมาใช้จะถูกบีบอัดเป็นก๊าซและบรรจุในถังเรียกว่า CNG สิ่งที่เราเติมให้กับรถNGV คือเติมก๊าซธรรมชาติอัด หรือ CNG นั่นเอง

3.LPG (Liquefied Petroleum Gas)

คือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลเหมือนกับน้ำมัน ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการแยกน้ำมันดิบในโรงกลั่นน้ำมัน (Refining) มีส่วนผสมหลักคือ โพรเพนและบิวเทน ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ไม่มีสารพิษ หนักกว่าอากาศเมื่อเกิดการรั่วไหลจึงไหลลงที่ต่ำ หรืออาจจะรู้จักในชื่อ ก๊าซหุงต้มเนื่องจากเราสามารถนำมาใช้ในครัวเรือนเพื่อการประกอบอาหารได้ บางคนอาจะสงสัยว่าก๊าซ LPG ไม่มีกลิ่นแต่ทำไมเราได้กลิ่นก๊าซหุงต้ม นั่นเป็นเพราะว่าผู้ผลิตได้เติมกลิ่นเข้าไปเพื่อให้สามารถสังเกตุได้หากว่ามีการรั่วของก๊าซ LPG นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ก๊าซนี้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงแก่ยานพานะได้ด้วยเช่นกัน รถตุ๊กตุ๊กก็ใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิง ข้อสังเกตุคือ LPG มีลัษณะเป็นของเหลวและผลิตจากน้ำมันดิบ ไม่ใช่ก๊าซธรรมชาติเหมือน CNG

สนใจสินค้า ติดต่อบริษัท เอส.เอ.เจ.ไอ.(ประเทศไทย) จํากัด ผู้นําเทคโนโลยีการให้ความร้อนหลากหลายรูปแบบ